Sklep o izbiri izvajalcev v okviru projekta SIV

Sklad 05 dne 24.10.2019 na podlagi postopka javnega razpisa objavlja sklep o izbiri izvajalcev v okviru projekta SIV - Social Impact Vouchers.

Vsebina sklepa.

Copyrights © 2022 Sklad 05 - ustanova za družbene naložbe.