Obvestilo o izvajanju programa Naložbe 0,5% 2017 - dne 17.9.2018

Spoštovani partnerji pri izvajanju programa Naložbe 0,5% 2017,

Prijazen pozdrav iz Sklada 05 – ustanove za družbene naložbe (www.sklad05.si), tokrat z novimi informacijami o našem programu Naložbe 0,5% 2017.

Sklad 05 je, kot že zapisano v prejšnji poslani e-pošti pooblastil Odvetniško družbo Trpin&Nemec iz Ljubljane, ki je začela postopke za umestitev Sklada 05 na seznam.

Sklad 05 je danes, dne 17.9.2018 po e-pošti od Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ) prejel obvestilo, da je MDDSZ predlagalo ponovno uvrstitev Sklada 05 na seznam za donacije iz dohodnine za leto 2018.

Skladno z Uredbo o namenitvi dela dohodnine za donacije v tem primeru lahko pričakujemo, da bo vlada na predlog ministra, pristojnega za finance sprejela spremembe in dopolnitve glede na predhodno objavljen seznam iz junija 2018 ter na seznam ponovno uvrstila tudi Sklad 05.

Na podlagi tega Sklad 05 ponovno začenja akcije zbiranja zahtev za namenitev dohodnine za leto 2018 in naprej, pri čemer lahko sodelujejo vsi partnerji, ki imajo sklenjene pogodbe o sodelovanju v programu Naložbe 0,5% 2017.

Vsi podatki o izvajanju programa Naložbe 0,5% so sicer na voljo na http://www.sklad05.si/stran/16/financiranje05nalozbe, za vse informacije smo na voljo tudi na spodnjih naslovih.

Zahvala za potrpljenje, veselimo se sodelovanja, prijazni pozdravi,

mag. Primož Šporar

predsednik uprave

Kranj 17.9.2018

Copyrights © 2022 Sklad 05 - ustanova za družbene naložbe.