Informacija o izvajanju programa Naložbe 0,5% - september 2018

Spoštovani partnerji pri izvajanju programa Naložbe 0,5% 2017,

Prijazen pozdrav iz Sklada 05 – ustanove za družbene naložbe (www.sklad05.si), tokrat z informacijami o našem programu Naložbe 0,5% 2017.

Kot smo zapisali že meseca junija 2018 pričakujemo, da bo Finančna uprava RS v mesecu septembru 2018 nakazala zbrana sredstva iz naslova 0,5% dohodnine Skladu 05. Na podlagi sklenjenih pogodb o sodelovanju bomo sredstva predvidoma nakazovali meseca oktobra 2018, v primeru potrebe po dodatnih informacijah glede posameznih naložb pa bomo posamezne partnerje prej kontaktirali.

Kot smo vas že obveščali je Vlada RS junija 2018 objavila seznam upravičencev za dohodnino za leto 2018. Na objavljenem seznamu v mesecu ni bilo Sklada 05 – ustanove za družbene naložbe, zato smo za pojasnilo zaprosili pristojno ministrstvo – Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, ki bi moralo Sklad 05 na seznam predlagati. Ministrstvu smo posredovali predlog za umestitev Sklada 05 na seznam (kjer je sicer vsakoletno že od leta 2012). Ministrstvo nam je posredovalo odgovor, da za leto 2018 ne izpolnjujemo pogojev za umestitev na seznam. Ministrstvu smo poslali julija 2018 obrazložitev glede izpolnjevanja pogojev, vendar odgovora nismo dobili in glede na to ocenjujemo, da je težko pričakovati sodelovanja ministrstva pri urejanju nastalega položaja.

Sklad 05 je zato pooblastil Odvetniško družbo Trpin&Nemec iz Ljubljane, ki je začela postopke za umestitev Sklada 05 na seznam. Ministrstvu je izdala poziv za izdajo odločbe po Zakonu o upravnem postopku ter po Zakonu o dostopu do informacij javnega značaja informacije glede presoje posameznih upravičencev za umestitev na seznam od let 2015 do 2018 zaradi presoje diskriminatorne obravnave Sklada 05. Oba postopka sta obravnavana kot nujna. Sklad 05 si bo prizadeval, da bo na seznam upravičencev za leto 2018 na podlagi pravnih postopkov umeščen najkasneje do pomladi 2019 s čimer bi bile zbrane zahteve za Sklad 05 upoštevane pri obračunu vseh zbranih namenitev 0,5% dohodnine s strani finančne uprave. Umestitev je za izvajanje programa pomembna, saj bi v drugačnem primeru bile za leto 2018 brez finančnega učinka tudi že zbrane zahteve iz prejšnjih let – vse od leta 2012 (in torej načrtovana sredstva iz naslova dohodnine, ki naj bi jih prejeli septembra 2019 ne bi dospela).

Sklad 05 je – ker trenutno ni na seznamu upravičencev za namenitve za leto 2018 – omejil akcije zbiranja zahtev za namenitev dohodnine za leto 2018. Posamične dospele namenitve že sprejemamo, ne izvajamo pa večjih načrtovanih akcij zbiranja. Tudi partnerjem glede na situacijo predlagamo, da za Sklad 05 načrtno ne zbirajo sredstev, v primeru da jih bodo, pa je davčnim zavezancem (posameznikom) potrebno pojasniti, da Sklad 05 trenutno še ni na seznamu upravičencev za leto 2018 oz. naj nas kontaktirajo glede izvedba.

Nekatere partnerji so nas spraševali ali lahko odstopijo od pogodbe glede na nastali položaj. Seveda je to mogoče, pri čemer Sklad 05 ocenjuje, da je do pravne odločitve o zadevi odstop od pogodbe preuranjen, čeprav - zaradi po našem mnenju neupravičenega ravnanja pristojnega ministrstva – je izvajanje programa omejeno.

Vsi podatki o izvajanju programa Naložbe 0,5% so sicer na voljo na http://www.sklad05.si/stran/16/financiranje05nalozbe.

Opravičilo za nastalo situacijo, dobre želje in uspešno jesen želimo vsem skupaj,

 

Kranj 13.9.2018

mag. Primož Šporar

predsednik uprave

Copyrights © 2022 Sklad 05 - ustanova za družbene naložbe.