Javni razpis za izvedbo izbranih dejavnosti v okviru projekta SENTINEL

Sklad 05 objavlja javni razpis za projekt EMPUBLIC.

PROJEKT EMPUBLIC

Sklad05 je projektni partner v projektu SENTINEL - Advancing and strengthening Social Enterprises to maximize their impact in the economic and social sector of Central European countries (del programa Interreg Central Europe), ki se izvaja do konca maja 2020. V treh letih izvajanja projekta bomo skupaj s projektnimi partnerji razvijali in raziskovali trenutno stanje socialnih podjetij v ranljivih regijah EU in različne možnosti podpore.  

Projektni partnerji: Hungarian Charity Service of the Order of Malta (glavni partner), Trentino federation of cooperation, Central European Initiative - Executive Secretariat, Sklad 05 - Ustanova za družbene naložbe, Fundacija za izboljšanje zaposlitvenih možnosti PRIZMA, Rzeszow Regional Development Agency, Regional Centre of Social Assistance in Rzeszow, Institute of Social Innovations, Social Impact gGmbh, KONETT Hungaria Community Development Nonprofit Ltd.

Vrednost projekta: 2.110.521,20 EUR

Trajanje projekta: 36 mesecev (začetek 01. 06. 2017)

Projekt SENTINEL cilja na raziskavo in razvoj kompetenc potrebnih za uspešno socialno podjetništvo, ter podporo socialnim podjetnikom (inkubatorji, mreženje). V okviru projekta bomo s projektnimi partnerji raziskali potrebe socialnih podjetij v fazi ustanovitve, razvoja in rasti, ter doseganju stabilne vloge na trgu. V sklopu rešitev se bodo ustvarili paketi za uspešno mentoriranje novih socialnih podjetij, rešitve za razvoj podjetniških spretnosti in boljše mreženje med podjetniki.

Sklad 05 bo v projektu pomagal raziskati obstoječo podporo socialnim podjetjem in potrebe podjetnikov. S to raziskavo bo jasen razkorak med trenutnim stanjem podpornega okolja in željami podjetij. Skupaj s partnerjem PRIZMA bomo poročali o primerih, ki so esencialni del faze razvoja paketa za uspešno mentoriranje socialnih podjetij. Po razvoju modela (na projektni ravni) bomo sodelovali pri testni implementaciji v podravski regiji – s posebnim fokusom na financiranju družbenih inovacij. Testna izvedba nam bo omogočila grajenje mreže v ranljivi regiji in temeljito spoznavanje trenutne situacije. Po koncu izvedbe pilotne implementacije bomo sodelovali pri evaluaciji in predlogu izboljšav. Vlogo bomo imeli pri sestavi predlogov za boljšo uporabo in nadgradnjo že obstoječih podpornih okolij.

Za stalen doprinos projektu smo vključeni v delovno skupino deležnikov, ki bo iskala inovativne rešitve za izzive socialnih podjetij v Sloveniji.

 

JAVNI RAZPIS

Tekst javnega razpisa

Sklep o izboru ponudnika (28.2.2018)

Projekt Empublic

Copyrights © 2022 Sklad 05 - ustanova za družbene naložbe.