Prodaja izdelkov družbene ekonomije v prodajni mreži Merkur d.d.

Brez dobička – inovativne družbene storitve d.o.o. je del poslovne skupine Brez dobička, ki jo sestavljajo še Sklad 05 – ustanova za družbene naložbe (www.sklad05.si), SKUP – Skupnost privatnih zavodov (www.skup.si), Impact – zavod za družbeno podjetništvo (www.socialimpact.si) ter Družba za mediacijo in reševanje sporov (www.mediacija.si). Naše poslanstvo je razvoj in financiranje družbenega podjetništva ter družbenih inovacij.

Med dejavnostmi, ki jih izvajamo je tudi »Program -1 0 1 2 3«, katerega cilj je vzpostavljanje verig z družbenim učinkom (Impact Chains) ter družbenega pogodbeništva med različnimi sektorji s ciljem razvoja krožne družbene ekonomije (Circular Social Economy). Dejavnost v okviru SKUPa in izvajanja programa Grozd NVO Gorenjske podpira tudi Ministrstvo za javno upravo.

Med ključnimi izzivi sektorja družbene oz. socialne ekonomije (socialna podjetja, nevladne organizacije, zaposlitveni centri itd.) so omejene možnosti za vstop in prodajo izdelkov in storitev na trgu. Pretežno gre za mikro organizacije, razdrobljenost njihove ponudbe, omejenost glede števila izdelkov itd., kar jim onemogoča vstop v prodajne sheme večjih trgovcev. Po vzoru uspešnih shem na drugih področjih (npr. skupina Brez dobička že izvaja podporne posredniške storitve na področju bančništva za sodelovanje med bankami in sektorjem družbene ekonomije) vzpostavljamo shemo podpornega posredništva tudi med večjimi trgovci in deležniki družbene ekonomije.

Pilotno vam v sodelovanju s podjetjem Merkur d.d. želimo omogočiti prodajo izdelkov organizacij družbene ekonomije v njihovi prodajni mreži. Namen je omogočiti vašo uspešnejšo prodajo za trg zanimivih izdelkov ter obenem olajšati poslovanje večjih trgovcev, na srednji rok pa želimo spodbuditi tudi razvoj inovativnih izdelkov in storitev s koristnim družbenim odtisom.

Proizvajalce, ki bi svoje izdelke želeli prodajati v prodajni mreži Merkur d.d. vabimo, da do petka 17.3.2017 izpolnijo vprašalnik na tej spletni strani. Vprašalnik vsebuje podatke o proizvajalcu ter o izdelkih, ki bi jih želeli prodajati. Za vsak izdelek skladno z navodili izpolnite svoj vprašalnik. Vse informacije so obravnavane kot poslovna skrivnost.

Pri predlogih prosimo upoštevajte primernost vašega izdelka glede na prodajni program Merkur d.d. Prednost pri izbiri bodo imeli inovativni ter tržno zanimivi izdelki. Vprašalnike bomo skupaj z Merkur d.d. pregledali, vas zaprosili za morebitne dodatne informacije ter z vami dogovorili pod kakšnimi pogoji je mogoče izbrane izdelke umestiti v prodajo.

Skupina Brez dobička je v dogovorih tudi z drugimi trgovci oz. poslovnimi partnerji in o možnostih sodelovanja z njimi vas bomo obveščali. Za morebitne dodatne informacije pišite na info@brezdobicka.si oz. smo na voljo na GSM številki 041 684 182 (Primož Šporar).

Veseli bomo odziva ter sodelovanja,

Primož Šporar
direktor skupine

 

 

Copyrights © 2022 Sklad 05 - ustanova za družbene naložbe.