Krediti in sofinanciranje Sklada 05 v letu 2017

Sklad 05 – ponudba kreditov in so-financiranja v letu 2017

Sklad 05 je od leta 2014 s finančnimi partnerji odobril 50 premostitvenih kreditov v skupni vrednosti cca. 1,8 mio EUR. V letu 2017 vam skupaj s partnerji (Banka Sparkasse d.d., FEBEA – Združenje etičnih in alternativnih bank Italija in TISE Poljska) ponujamo:

 

1. premostitveni krediti

* od 5.000 do 100.000 EUR

* fiksna letna OM od 2,35%

* ročnost praviloma do 24 mesecev

* možnost brezplačne uporabe infrastrukture partnerjev za financirane projekte (npr. brezplačni prostori za konference do 150 udeležencev itd.)

* odločitev oz. financiranje v 10 delovnih dneh

* možnost poslovne in druge podpore za organizacije, ki jih financiramo

* možnost pridobitve kredita tudi za NVO in socialna podjejta s slabšo bonitetno oceno

 

2. so-financiranje CLLD/LAS projektov

Na podlagi dogovorov z občinami lahko zagotovimo financiranje vašega deleža so-financiranja (20%) iz zasebnih sredstev za projekte, ki kandidirajo na razpisih CLLD/LAS.

 

3. Start-up in scale-up mikrokrediti z množičnim zavarovanjem za NVO in socialna podjetja

Do 25.000 EUR, fiksna letna OM od 2,25%, možnost množičnega zavarovanja (npr. z zbiranjem dohodninskih namenitev 0,5%).

Vse informacije na www.sklad05.si ter na info@sklad05.si.

 

Copyrights © 2022 Sklad 05 - ustanova za družbene naložbe.