1. srečanje družbenih vlagateljev SI05 - april 2013

Sklad 05 – ustanova za družbene naložbe je skupaj s partnerji organiziral 1. srečanje družbenih vlagateljev ter posvet "Družbeno bančništvo", 3. aprila 2013 v Ljubljani.

To je bilo prvo srečanje strokovne skupnosti s področja investiranja z družbenim učinkom, ki je združilo domače in tuje finančne investitorje, bankirje ter menedžerje podjetij, zainteresiranih za družbeno odgovorno vlaganje.

Upoštevajoč dejstvo, da je v Sloveniji še vedno precej neznana vloga družbenih vlagateljev, socialnih podjetij in družbenih inovacij, so se udeleženci srečanja lahko seznanili in dobili vpogled v delovanje nišnega dela finančnega sektorja, kot je investiranje z družbenim učinkovanjem.

Namen srečanja DRUŽBENI VLAGATELJI 05 je interesno povezovanje domačih in tujih podjetnikov ter finančnikov, ki podpirajo in financirajo družbene aktivnosti z inovativnimi in podjetniško usmerjenimi rešitvami. Članom SI05 so bile predstavljene možnosti investiranja sredstev v prvi investicijski sklad z družbenim učinkom v Sloveniji z namenom financiranja splošno koristnih dejavnosti in širjenja vlagateljskega portfelja na področje družbenih naložb. Predstavljena je bila prva investicijo v HUB LJUBLJANA - kandidat, največjo globalno omrežje socialnih inovatorjev in podjetnikov, ki odpira vrata tudi v Sloveniji.

DRUGI DEL   - DRUŽBENO BANČNIŠTVO je gostil znane strokovnjake iz sveta bančništva iz Slovenije in tujine. Poudarek posveta je bil usmerjen v predstavitev priložnosti za razvoj družbenega bančništva in širšega finančnega sektorja z družbenim učinkovanjem v Sloveniji s prikazom nekaterih tujih dobrih praks. Sodelujoči strokovnjaki:

 

INFORMACIJE IN MEDIJI O 1. SREČANJU SI05

Več informacij o dogodku ter vabilo lahko najdete tukaj

Objavo o dogodku v časniku Finance najdete tukaj.

Copyrights © 2022 Sklad 05 - ustanova za družbene naložbe.