Sporočilo partnerjem o izvajanju programa Naložbe 0,5% v letu 2014

Spoštovani partnerji pri izvajanju programa »Naložbe 0,5%«,

Zahvala vsem partnerjem, ki ste skupaj z nami zbirali zahteve za namenitev dela (0,5%) dohodnine v letu 2014.

Nekateri med vami ste se še posebej aktivirali in veseli smo, da bomo lahko podprli številne dobre namene.

PODATKI ZA LETO 2014

Do konca leta 2014 je Sklad 05 podpisal pogodbe o sodelovanju s 149 partnerji (146 pravnih oseb in trije posamezniki).

Skupaj s partnerji smo v letu 2014 zbrali približno 2.675 zahtev, kar je približno 30% več kot v letu 2013. Vse zbrane zahteve smo (v treh sklopih) oddali na DURS. Sklad 05 ima tako v letih 2013 in 2014 skupaj zbranih približno 4.600 zahtev.

Po izteku roka (31.12.2014) smo prejeli še nekaj zahtev partnerjev, ki bodo upoštevane v dohodninskem letu 2015 in naprej.

V prilogi najdete prvi pregled zbranih zahtev, v prihodnjih dneh bomo vse dokumente pregledali še enkrat in morda pride še do manjših popravkov. Če boste pri pregledu opazili kakšno napako nam to, prosim, sporočite tudi vi.

Ob zbiranju v letu 2014 se je pojavilo pri partnerjih in zavezancih kar nekaj vprašanj, zato naj zapišem nekaj informacij, ki bodo v pomoč pri nadaljnjem

Prosimo, da izjav za namenitev v delu podatkov o Skladu 05 ne popravljate oz. jih zavezanci ne popravljajo (nekateri ste kot upravičenca navedli vašo organizacijo, tako izpolnjene zahteve niso veljavne, zato smo jih popravili na zahtevah za namenitev morajo biti vidni vaši in naši logotipi, saj je drugače težko ugotoviti komu so zavezanci namenili.

Zaprošamo, da zavezance opozorite na popolnost podatkov, ki jih izpolnjujejo.  Zahteve brez podpisa so neveljavne.

Nekateri partnerji ste nam pošiljali fotokopije zahtev, ki niso veljavne, saj je potrebno oddati originale. Enako tudi skenirane zahteve niso veljavne. Davčni upravi je potrebno oddati originalno podpisane zahteve, skenirane služijo samo za našo (vašo) evidenco.

Nekateri ste nam pri pošiljanju podpisanih zahtev prilagali tudi vabila za namenitev. Teh ni potrebno pošiljati (s tem bodo manjši stroški pošte).

Partnerji, ki ste pošiljali zahteve relativno kasno na podlagi dodatnih rokov (okrog in po 20. decembru) v bodoče predlagamo, da jih oddate na pošto priporočeno. Tveganju, da bi se v »božični« pošti med poštnimi pošiljkami izgubile se je bolje izogniti, saj bi bila res škoda, da zbrane izjave ne bi bile oddane.

Tisti zavezanci, ki so oddajali zahteve preko sistema e-davkov vam morajo posredovati print oddaje in informacijo za katerega partnerja so namenili svojo dohodnino, saj sicer tega podatka ne bomo imeli (davčna tajnost) in sredstev ne bomo »znali« pravično razporediti med partnerje.

Sredstva zbrana z izjavami v letu 2014 bodo predvidoma s strani DURS nakazana Skladu 05 v jeseni 2015,  na podlagi česar bo Sklad 05 pripravil dokončni razdelilnik ter prenesel sredstva na partnerje. O tem vas bomo pravočasno obveščali.

Partnerje, ki bodo želeli izplačila po dejanskih zbranih zneskih zavezancev naj od pomladi 2015, ko bodo zavezanci prejeli dohodninske napovedi zaprosijo za podatke iz teh napovedi in nam pošljejo fotokopijo le teh. Podatke bomo obravnavali kot davčno tajnost.

Vsi podatki o izvajanju programa Naložbe 0,5% so sicer na voljo na http://www.sklad05.si/stran/16/financiranje05nalozbe. Na tem naslovu je dostopno tudi poročilo v prilogi ter vsi drugi dokumenti in obrazci.

Nameni za katere zbiramo sredstva so predstavljeni na spletni strani http://www.sklad05.si/nameni/index/nalozbe05?stran=1, do njih lahko dostopate tudi preko zemljevida naložb na www.sklad05.si.  

POROČANJE ZA LETO 2013

Partnerje, ki ste prejeli sredstva za leto 2013 (nakazila so bila opravljena jeseni 2014) zaprošamo, da nam oddajo poročilo o porabi sredstev, če tega še niste storili. Osnutek poročila najdete na http://www.sklad05.si/stran/16/financiranje05nalozbe (rubrika KORISTNO - osnutek poročila o izvajanju). Poročilo pošljite v elektronski obliki na info@sklad05.si.

ZBIRANJE V LETU 2015

Z naslavljanjem zavezancem lahko nadaljujemo tudi v prihajajočih mesecih, saj vztrajno zbiranje izjav skozi celotno leto prinese številčnost izjav. Praksa v letu 2014 je pokazala, da je umeščanje zbiranja v vaše dogodke, kjer imate stik z ljudmi najbolj učinkovit način zbiranja.

Tisti, ki v letu 2014 še niste začeli z zbiranjem – sporočite ali smo lahko kako koristni pri zbiranju, z veseljem bomo po svojih močeh pomagali. Izkušnja je, da ljudje radi namenijo dohodnino, če so partnerji prepoznani kot zaupanja vredni in namen jasno predstavljen. In še vedno ostaja dejstvo, da letno ostane nerazporejene dohodnine v višini cca. 6 mio EUR, kar je resnična škoda.

Pri naslavljanju zavezancev – vsi, ki so zahtevo že podpisali je ta veljavna za stalno, torej v letu 2015 ne naslavljamo in ne zbiramo zahtev tistih, ki so nam dohodnino že namenili.

DRUGE OBLIKE SODELOVANJA

Nekateri partnerji ste že uporabili možnost uporabe zbranih sredstev iz programa Naložbe 0,5% za zavarovanje kredita ter tako omogočili, da ste sredstva dobili hitreje (kot sicer z vsakoletnim dospetjem). Informacije o mikrokreditih z učinkom so na voljo na http://www.sklad05.si/stran/19/mkredit.

Sklad 05 vam v letu 2015 ponuja tudi druge oblike sodelovanja pri financiranju vaše dejavnosti (premostitveni krediti, naložbe z učinkom itd.). Vse informacije najdete na www.sklad05.si ter na spodnjih naslovih.

 

Iskreno se vam zahvaljujemo za zaupanje in se veselimo sodelovanja tudi vnaprej.

Srečno z dobrimi željami za leto 2015 želim vam, vašim družinam, sodelavcem ter vsem, ki jih s svojo splošno koristno dejavnostjo podpirate,

 

Primož Šporar

predsednik uprave Sklad 05

Copyrights © 2022 Sklad 05 - ustanova za družbene naložbe.