MDDSZ metodologija merjenja družbenega učinka

Na spletni strani MInistrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti lahko najdete model merjenja družbenih učinkov, ki ga je ministrstvo objavilo v letu 2014.

Ker za socialna podjetja klasična metoda merjenja ekonomske donosnosti ni ustrezna, je MDDSZ pripravil študijo merjenja družbenih učinkov. Cilj družbenega podjetja je vplivati na spremembe v družbi oziroma dosegati družbene učinke, ki jih je mogoče z  modelom merjenja ustrezno ovrednotiti.

Model merjenja učinkov podjetjem naj bi prinesel pomoč pri boljši dostopnosti do bančnih finančnih virov s predstavitvijo finančnih koristi ali manjših rizikov za investitorja. Omogočal pa naj bi tudi možnost nastopa družbenim podjetjem na EU razpisih in spodbujal proces družbenega investiranja bank in zasebnih vlagateljev v projekte z družbenim učinkom.

Copyrights © 2022 Sklad 05 - ustanova za družbene naložbe.