Anketa LSBC o pomenu ustvarjalnosti in inovativnosti pri poslovanju

ANKETNI VPRAŠALNIK

Luksemburški-slovenski poslovni klub (LSBC - Luxembourg-Slovenian Business Club, www.lsbc.lu) je neprofitna nevladna organizacija, registrirana v Luksemburgu, ki pomaga podjetnikom, družbenim inovatorjem in nevladnim organizacijam pri vzpostavljanju podpornega okolja in izgradnji učinkovite poslovne mreže.

Cilj kluba je  je razvoj gospodarskega sodelovanja med regijami CE in CEE, vključno s pripravo informacijske podpore, širjenjem in učinkovitim  mreženjem ter pripravo poslovnih stikov.

Obračamo se na organizacije v Sloveniji za pripravo znanstvene študije o pomenu ustvarjalnosti in inovativnost pri njihovem poslovanju.

Cilj raziskave je povečati ozaveščenost in pomen mednarodnih povezav in sodelovanja ter bo hkrati poteka v 20 državah po vsej Evropi in Kanadi.

Vabimo vas, da ste del tega mednarodnega projekta.

Naredite osebni prispevek in prevzeti aktivno vlogo tako, da izpolnite našo anketo. Vsi zbrani podatki bodo anonimni in se bodo uporabili le za namen projekta.

Anketni vprašalnik se nahaja na naslovu :

https://www.surveymonkey.com/s/TWPB7HX

Zahvaljujemo se vam za vaš čas in odločitvijo, da nam pomagate pri našem projektu.

Ekipa LSBC

Copyrights © 2022 Sklad 05 - ustanova za družbene naložbe.