Prvi podatki o namenitvah 0,5% dohodine za leto 2013

PRVI PODATKI O NAMENITVAH 0,5% V LETU 2013

Gre za preliminarne podatke na podlagi izdanih informativnih izračunov dohodnine, saj vsak ugovor zadrži izplačilo donacij. Prva izplačila bodo nakazana okrog 15. septembra 2014. Naslednja izplačila si sledijo na tri mesece.

Pri obravnavi podatkov veljajo opombe, ki so zapisane pod tabelami.

1. Število zavezancev za dohodnino? V zvezi z dohodnino 2013 je bilo izdanih 951.923 informativnih izračunov dohodnine (IID).

2. Število zavezancev, ki donirajo do 0, 5 % dohodnine? Za namenitev dela dohodnine za donacije se je odločilo 374.928 (39,4 %) zavezancev, za katere je bil pripravljen informativni izračun dohodnine, kar je za 5,7 % več, kot leto poprej. Zavezanci so del dohodnine za donacije namenili 4.402 različnim upravičencem (lansko leto 4.281) v skupnem znesku 3.599.945,62 € (lansko leto 3.946.373,78 EUR).

3. TOP 20 po prejemnikih donacij (*PRELIMINARNI PODATKI – največjih 20 prejemnikov namenitve dela dohodnine za donacije)

 

NAZIV

Št. donacij

Znesek donacij (€)

SLOVENSKA KARITAS

12.116

132.686,09

RDEČI NOSKI – CLOWNDOCTORS, DRUŠTVO ZA POSPEŠEVANJE VESELJA DO ŽIVLJENJA ZA BOLNE IN TRPEČE LJUDI

6.300

87.847,47

SLOVENSKA FUNDACIJA ZA UNICEF, USTANOVA

5.595

63.242,77

SONČEK – ZVEZA DRUŠTEV ZA CEREBRALNO PARALIZO SLOVENIJE SO.P.

3.674

48.113,45

SLOVENSKO DRUŠTVO HOSPIC

2.780

43.363,13

EUROPA DONNA – SLOVENSKO ZDRUŽENJE ZA BOJ PROTI RAKU DOJK

2.358

33.517,24

DRUŠTVO SOS TELEFON ZA ŽENSKE IN OTROKE – ŽRTVE NASILJA

2.187

27.015,45

ZDRUŽENJE SLOVENSKIH KATOLIŠKIH SKAVTINJ IN SKAVTOV

2.396

25.516,13

SONČEK – MARIBORSKO DRUŠTVO ZA CEREBRALNO PARALIZO

2.212

24.918,48

USTANOVA ZA NOVO PEDIATRIČNO KLINIKO V LJUBLJANI

2.037

23.555,45

SKLAD 05 – USTANOVA ZA DRUŽBENE NALOŽBE

1.943

22.339,09

ZVEZA PRIJATELJEV MLADINE SLOVENIJE

1.257

21.469,53

ZVEZA PRIJATELJEV MLADINE LJUBLJANA MOSTE POLJE

885

19.535,42

ZDRUŽENJE MULTIPLE SKLEROZE SLOVENIJE

1.875

19.238,57

ISLAMSKA SKUPNOST V REPUBLIKI SLOVENIJI

3.763

18.083,29

NADŠKOFIJA LJUBLJANA

1.814

17.807,46

DRUŠTVO ONKOLOŠKIH BOLNIKOV SLOVENIJE

1.605

17.766,74

SRBSKA PRAVOSLAVNA CERKEV METROPOLIJA ZAGREBŠKO – LJUBLJANSKA

2.372

17.283,40

SOCIALNI DEMOKRATI

1.235

15.996,05

DRUŠTVO AMNESTY INTERNATIONAL SLOVENIJE

1.109

14.793,46

* Podatki so preliminarni, saj ugovor na informativni izračun zadrži izplačilo donacije. Prva izplačila bodo nakazana okrog 15. septembra 2014. Naslednja izplačila si sledijo na tri mesece.

* Število donacij ni enako številu donatorjev, ker je posamezni davčni zavezanec lahko razdelil 0,5 % med največ 5 upravičencev za donacije.

* V preliminarne izračune niso vključeni tisti zavezanci, ki bodo morali oddati dohodninsko napoved (do 31.7.2014). Gre za dohodninske zavezance, ki jim informativni izračun ni bil izdan, ker davčna uprava nima podatkov, da bi bili zavezanci za dohodnino. Informativni izračuni so namreč pripravljeni na podlagi podatkov, ki jih je prejela od izplačevalcev dohodkov.

 
Copyrights © 2022 Sklad 05 - ustanova za družbene naložbe.