Sklad 05 kot možen partner pri razpisu MNZ za razvoj NVO in civilnega dialoga v letu 2014

Glede na izražen interes posameznih organizacij – prijaviteljic za sodelovanje s Skladom 05 – ustanovo za družbene naložbe (www.sklad05.si) je Sklad 05 obvestil potencialne prijavitelje, da je zainteresiran za vključevanje v pripravo projektov in programov, ki jih prijavitelji pripravljajo za razpis Ministrstva za notranje zadeve – spodbujanje razvoja NVO in civilnega dialoga (http://www.mnz.gov.si/si/o_ministrstvu/nevladne_organizacije/aktualno/) v mesecu avgustu 2014.

Sklad 05 ima kot slovenski član Evropskega združenja etičnih in alternativnih bank – FEBEA trenutno (stanje julij 2014) s preko 130 partnerji odprtih 148 naložb v skupni vrednosti cca. 2,8 mio EUR, od tega smo že zagotovili cca. 1,1 mio EUR sredstev za izvedbo programov in projektov naših partnerjev. Prednostne naloge Sklada 05 v letu 2014 so razvoj financiranja družbenega podjetništva ter družbenih inovacij.

Tiste mreže, ki bi želele pri prijavi na omenjeni razpis glede na aktualne potrebe in pomanjkanje financiranja vključiti tudi vsebine povezane s financiranjem obveščamo, da lahko za potrebe vaših ciljnih skupin ponudimo kot partner naslednje vsebine:

1. nudenje in razvoj finančnih produktov - mikrokreditov, premostitvenih kreditov, kreditov z množičnim zavarovanjem, drugih oblik dolžniškega kapitala ter razvoj regionalnih in vsebinskih (kultura, šport itd.) shem financiranja

2. družbeno financiranje (Social Investment) ter financiranje z učinkom (Impact Investment) ter razvoj teh produktov v okviru novih EuSEF finančnih skladov za financiranje družbenega (socialnega) podjetništva

3. financiranje v obliki nepovratnih sredstev (naložbe 05, čezmejne donacije TGE) in razvoj teh mehanizmov za regionalne in vsebinske mreže

4. regionalni in vsebinski družbeno-finančni inkubatorji za pridobivanje finančnih sredstev, razvoj družbenega bančništva in družbeno finančnih klubov

5. organizacija regionalnih natečajev za družbene inovacije ter financiranje storitev na inovativnih področjih (učinkoviti programi - UP, turizem z učinkom, finančna množična e-participacija ipd.).

Organizacije, ki bi želele naše storitve vključiti v vsebino vaših projektov naprošamo, da nam interes posredujete na info@sklad05.si, dosegljivi pa smo tudi na spodnjih naslovih.

 

Copyrights © 2022 Sklad 05 - ustanova za družbene naložbe.