EU standardi za merjenje družbenega učinka

Evropska komisija je 20. junija 2014 objavila nov standard, ki bo socialnim podjetjem vseh velikosti omogočil boljše merjenje družbenega učinka in s tem olajšal delo s partnerji ter javnimi in zasebnimi investitorji.  Standard, objavljen v poročilu o merjenju družbenega vpliva, bo pomagal evropskim socialnim podjetjem tudi pri pridobivanju sredstev iz evropskih skladov za socialno podjetništvo (EuSEF) in novega programa EU za zaposlovanje in socialne inovacije (EaSI).

Več:  http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-696_en.htm

Poročilo o merjenju družbenega vpliva: http://ec.europa.eu/internal_market/social_business/docs/expert-group/social_impact/140605-sub-group-report_en.pdf

Copyrights © 2022 Sklad 05 - ustanova za družbene naložbe.