2. Natečaj družbenih inovacij 2013

ZNANI FINALISTI IN ZMAGOVALCA 2. NATEČAJA DRUŽBENIH INOVACIJ 2013

Med prejetimi 19 prijavami je komisija izbrala 10 finalistov 2. natečaja družbene inovacije 2013.

Med finalisti je bilo 5 prijav mladih družbenih inovatorjev, ki so sodelovali v izboru najboljšega mladega družbenega inovatorja/ke 2013.

Finalisti:

Po glasovanju komisije in glasovanju udeležencev konference "4. dnevi socialne ekonomije" (dne 22. oktobra v prostorih Gospodarske zbornice Slovenije) sta bila na večerni razglasitvi rezultatov v Hotelu City predstavljena oba zmagovalca:

DRUŽBENA INOVACIJA 2013

Barbara Baraga - Spominska knjiga

MLADI DRUŽBENI INOVATOR/KA 2013

Maja Milovanovič - Detektor nevarnosti

VEČ O NATEČAJU

SKUP – Skupnost privatnih zavodov ter partnerji Sklad 05 - ustanova za družbene naložbe, Brez dobička d.o.o., Društvo mladinski ceh (Socialni inovatorji prihodnosti) so bili organizatorji 2. natečaja DRUŽBENA INOVACIJA 2013, organiziranega v sklopu konference 4. Dnevni socialne ekonomije 2013. Po odličnem odzivu na 1. natečaju DI v letu 2012 (43 prijavljenih inovacij, podeljene nagrade v skupni višini 6.000 EUR in številni udeleženci zaključnega dogodka) nadaljujemo z organizacijo natečaja družbenih inovacij.

Razglasitev leta 2013 za leto aktivnega državljanstva s strani Evropske komisije je bila podlaga tudi za cilj natečaja, saj smo želeli okrepiti aktivnosti družbenih inovatorjev in njihov prispevek k reševanju družbenih problemov.

POVABILO

K prijavi na natečaj so bili vabljeni posamezniki in organizacije, registrirane v Sloveniji, ki so dejavne na področju družbenega inoviranja ter želijo poskrbeti za povečanje lastne dolgoročne vzdržnosti oziroma razširiti svoje poslanstvo in vpliv.

Posebej smo k prijavi na natečaj vabili mlade posameznike in posameznice (do vključno 29 leta starosti), saj smo v okviru projekta Socialni inovatorji prihodnosti - SIP spodbujamo inovativnost mladih in jim skušamo pomagati pri razvoju družbeno podjetniških idej.

ČASOVNICA

Natečaj za leto 2013 je bil za prijave odprt do vključno petka 11. oktobra 2013.

Zaključek natečaja in podelitev nagrad je potekala na konferenci 4. Dnevi socialne ekonomije 2013.

1. Zadnji rok za prijavo na natečaj: 11. 10. 2013 (do 24h)
2. Pregled prispelih prijav in ocenjevanje: 12. – 15. 10. 2013
3. Izbor največ 10ih finalistov: 15.10. 2013
4. Priprava finalistov: 16. – 22.10.2013
5. Predstavitve in izbor zmagovalca: 22.10. 2013

NAGRADE

NAGRADA ZA NAJBOLJŠO DRUŽBENO INOVACIJO 2013
Zmagovalec natečaja bo nagrajen s poslovno študijskim obiskom v Franciji, ki ga organizirajo Francoski inštitut v Sloveniji, banka Crédit Coopératif ter Sklad 05 – ustanova za družbene naložbe. Organizirana bodo srečanja s sorodnimi francoskimi organizacijami, podpornimi servisi ter potencialnimi vlagatelji. Nagrajencu bodo kriti potni stroški in stroški nastanitve. Način izvedbe bo dogovorjen z zmagovalcem po končanem natečaju.

NAGRADA ZA NAJBOLJŠEGA MLADEGA INOVATORJA/KO
Nagrada, ki jo podeljuje Investment Ready Program je brezplačna udeležba na delavnicah »Warm UP«, ki jih na Dunaju organizira Investment Ready Program, Dunaj. Način izvedbe bo dogovorjen z zmagovalcem po končanem natečaju.

PRIJAVE

Vsi prijavitelji se prijavijo tako da izpolnijo vsaj obrazec 1 – en stavek (one liner), ki je na voljo za prijavo v kategorijo 1 (idejna zasnova).

Prijavitelji, ki se prijavljajo v kategorijo 2 (pilotni projekti) izpolnijo še obrazec 2 – ena stran (one pager), prijavitelji ki prijavljajo v kategorijo 3 (poslovni model) pa še obrazec 3 – poslovni model (business model).

Prijave pošljite v rokih določenih s temi navodili na elektronski naslov info@skup.si.

PRAVILA, OBRAZCI IN NAVODILA

* pravila natečaja Družbena inovacija 2013

* Obrazec 1 - en stavek (one liner) - OBVEZEN

* Obrazec 2 - ena stran (one pager) - kategorija 2

* Obrazec 3 - poslovni model (business model) - kategorija 3

* Navodila za izdelavo obrazcev za prijavo

INFORMACIJE

Informacije o natečaju lahko vsi zainteresirani dobijo pri organizatorju. Kontaktni osebi sta Tatjana Strojan,  031 646 896 , ter po elektronski pošti info@skup.si ter Gregor Sakovič, tel.  031 351 643  ter po elektronski pošti gsakovic@gmail.com.

PODPORNIKI

Francoski inštitut v Sloveniji

Banka Crédit Coopératif

The Investment Ready Program v sodelovanju z  HUB Dunaj, Avstrija

Fair Capital Consulting

Sklad 05 – ustanova za družbene naložbe

Socialni inovatorji prihodnosti- SIP

Ministrstvo za pravosodje in javno upravo

Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve z javnimi sredstvi  so-financira projekt »Socialni inovatorji prihodnosti« s pomočjo katerega se izvaja tudi natečaj DRUŽBENA INOVACIJA 2013.

Operacijo sofinancira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Gre za javni razpis za spodbujanje enakih možnosti in socialne vključenosti na trgu dela v okviru 4. razvojne prioritete »Enakost možnosti in spodbujanje socialne vključenosti« in prednostne usmeritve 4.1. »Enake možnosti na trgu dela in krepitev socialne vključenosti« Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013.

 

Iz 1. Natečaja družbenih inovacij 2012

Natečaj "DRUŽBENA INOVACIJA 2012" je organiziral Sklad 05 - ustanova za družbene naložbe v sodelovanju s SKUP, Brez dobička ter ŠENT.

Na natečaj je prispelo 43 prijav družbenih inovacij, med njimi je komisija izbrala pet finalistov.

O zmagovalcih je 18. oktobra 2012 (prvi dan 3. dnevov socialne ekonomije) odločala petčlanska mednarodna komisija (predstavniki Merism Capital iz Velike Britanije, NESsTa iz Hrvaške, HUB Dunaj iz Avstrije ter dva predstavnika Sklada 05), ki je imela 70% glasov, v preostalem delu (30%) pa so na podlagi predstavitev družbeno inovativnih projektov odločali udeleženci in udeleženke konference.

Nagradni sklad smo uspeli v Skladu 05 na samam dogodku z vložkom družbenega vlagatelja povečati na 6.000 EUR.

Končna razvrstitev in nagrade - prvo mesto in naziv zmagovalca natečaja "Družbena inovacija 2012" sta pridobila dva projekta:

Zmagovalca: Oba nagrajenca sta dobila nagrade v vrednosti 2.000 EUR (nagrado podeljuje Sklad 05 v sodelovanju z Charity Aid Foundation - CAF), možnost 6 mesečnega inkubiranja v Social Innovation Park Bilbao (Španija) ter brezplačno udeležbo na Investment Ready Program (IRP) v HUB Dunaj.

1. mesto:

Irena Tomažin - Kalejdoskop - projekt Zdrava juhica

Zdrava juhica zajema ponudbo okusnih in hranljivih juhic, pripravljenih iz svežih sestavin lokalnega ekološkega izvora; del prihodka od prodaje juhic je namenjen uresničevanju projekta Zdrava juhica v vrtcih, v okviru katerega se trudimo zagotoviti, da se Zdrava juhica vsaj en dan v tednu najde tudi na otroškem jedilniku v vrtcu.

1. mesto:

Marko Cerar - projekt Energetsko bogat dom

Dom je lahko energetsko bogat samo, če z energijo doma ravnamo učinkovito, racionalno in modro. V našem podjetju bomo usposobili brezposelne osebe z ustreznim predznanjem, da postanejo energetski svetovalci. Nudili bodo energetsko svetovanje v gospodinjstvih in prodajali pripomočke in materiale. Ključna prednost: aplikacija za analizo stanja.

Komisija je ostale finaliste razvrstila:

3. mesto: koriščenje 10 brezplačnih svetovalnih ur, v okviru projekta Socialni inovatorji prihodnosti.

Društvo Vita Pivka – projekt Pomagajmo (sebi in drugim)

Na podlagi večletnih izkušenj tekom izvajanja projekta POMAGAJMO (sebi in drugim) v praksi, smo sestavili osnovni komplet POMAGAJMO (sebi in drugim) - oPSD za pomoč pri poškodbah in za olajšanje mnogih neprijetnih situacij, ki je zaradi enostavne uporabe in priročnega pakiranja primeren za vse generacije in tudi za ranljive skupine.

4. mesto: enomesečno brezplačno koriščenje delovnega prostora Socialnih inovatorjev prihodnosti.

CareDesign - sistemi povezovanja - projekt Platforma sodelovanja MATIjA

Vzpostavitev komunikacijske platforme, kjer se z osebnim pristopom preko mreže prostovoljskih organizacij in klicnega centra povezuje potrebe starejših s ponudbo medsebojne pomoči, prostovoljstva, nevladnih organizacij in družbeno odgovornega podjetništva, ki namesto klasične metode trženja vlaga v podporo prostovoljskim organizacijam.

5. mesto: brezplačna udeležba na treningu za socialne podjetnike, ki ga organizirajo Socialni inovatorji prihodnosti.

Tramp Fundacija - projekt Slepi in slabovidni v ozaveščeni družbi

Slepi in slabovidni imajo v Ljubljani težave pri ogledu znamenitosti. Zato se je med turističnim ogledom pojavila ideja, ki je prešla v začetno fazo, približati znamenitosti Ljubljane slepim in slabovidnim. Največ profitirajo slepi in slabovidni, kamor lahko spadajo tudi starejše osebe. Kupci lesenih tablic so lahko vse MO in turistične agencije ter drugi zainteresirani uporabniki. Izdelujemo lesene makete v 3d dimenziji, da bi jih lahko slepi in slabovidni dejansko vzeli v roke in si z otipom laže predstavljali znamenitost. Postopek: znamenitosti fotografiramo, jih spravimo v 3 d dimenzijo, odlijemo v mavčne plošče in jih kopiramo na lesene tablice, kjer se znamenitost izreže oz. prilepi. 

Čestitamo!

Vsem prijavljenim se zahvaljujemo za poslane prijave in izkazano zaupanje. Ne samo kvaliteta prijav, tudi velik odziv družbenih inovatorjev potrjuje, da v Sloveniji zmoremo slediti in presegati evropske trende socialnega podjetništva in družbenih inovacij.

SLIKOVNO GRADIVO

Prenos iz mednarodne konference "3. Dnevi socialne ekonomije 2012" (spletna stran www.vzivo.si)

 

Copyrights © 2022 Sklad 05 - ustanova za družbene naložbe.