Sklad 05 za 366 odprtih družbenih naložb v skupni višini 5.01 mio EUR že zagotovil 2.57 mio (51%).

Višina že zagotovljenih naložb po letih

Razmerje tipov investicij

Število naložb
366
Družbene naložbe SIF05 8
Premostitveni krediti TISE 26
Mikrokrediti z učinkom 4
Naložbe 0,5% 242
Čezmejne naložbe TGE 2
Natečaj družbenih inovacij 9
Turizem z učinkom 27
Copyrights © 2020 Sklad 05 - ustanova za družbene naložbe.