Sofinanciranje šolskega sklada Osnovne šole Poldeta Stražišarja Jesenice
Osnovna šola Poldeta Stražišarja Jesenice
Slika projekta

Sklad 05 z zbranimi sredstvi iz sklada SDN05 financira splošno koristni namen

Sofinanciranje šolskega sklada Osnovne šole Poldeta Stražišarja Jesenice

Z zbranimi sredstvi sofinanciramo sklad OŠ Poldeta Stražišarja Jesenice, katerega namen je:

- financiranje dejavnosti in potreb šole, ki niso sestavina obveznega izobraževalnega programa, oz. se ne financirajo iz javnih sredstev,

- nakup nadstandardne opreme,

- pomoč učencem s slabim socialnim in materialnim statusom,

- sofinanciranje članarin in drugih prispevkov učencem za udejstvovanje na področju športa, kulture in drugih področij.

Partner št. 190Osnovna šola Poldeta Stražišarja Jesenice

Ulica Viktorja Kejžarja 35
4270 Jesenice

Poročila

Ime Prenos dokumenta

Podatki

0%

Višina naložbe: 5.000,00 EUR

Investirano: ni še investicijNamenite del svoje dohodnine

Partner št. 190Osnovna šola Poldeta Stražišarja Jesenice

Ulica Viktorja Kejžarja 35
4270 Jesenice

Namenitev dela dohodnine

Sklad družbenih naložb SDN05

loading...

×

Namenitev dela dohodnine

Sklad družbenih naložb SDN05

loading...

×
Copyrights © 2021 Sklad 05 - ustanova za družbene naložbe.