Sofinanciranje šolskega sklada Osnovne šole Ketteja in Murna, Ljubljana
Osnovna šola Ketteja in Murna, Ljubljana
Slika projekta

Sklad 05 z zbranimi sredstvi iz sklada SDN05 financira splošno koristni namen

Sofinanciranje šolskega sklada Osnovne šole Ketteja in Murna, Ljubljana

Namen zbiranja in porabe sredstev Šolskega sklada je določen z letnim planom dela sklada.  

- Sofinanciranje nadstandardnih programov šole, da bo le-ta dostopen čim večjemu številu učencev,

- sofinanciranju izletov (ekskurzij), 

- sofinanciranju oziroma finančni podpori šol v naravi, 

- sofinanciranju oziroma finančni podpori taborov,

- sofinanciranju oziroma finančni podpori dni dejavnosti, ki so kot nadstandardni program vključeni v redni program pouka,

- sofinanciranju udeležbe na tekmovanjih, 

- izboljšanju kvalitete izvajanja rednih programov šole (s finančno pomočjo pri nabavi zvezkov in delovnih zvezkov, učnih pripomočkov, zunanjih izvajalcev),

- financiranje nagrade učencem, ki so (v osmih oziroma devetih letih šolanja) s svojimi dosežki ali delom doprinesli k ugledu šole,

- nakup nadstandardne opreme na predlog strokovnega aktiva.

Podatki

0%

Višina naložbe: 2.000,00 EUR

Investirano: ni še investicijIZPOLNITE ZAHTEVO V ELEKTRONSKI OBLIKI STISKAJTE NEIZPOLNJENO ZAHTEVO

Partner št. 232Osnovna šola Ketteja in Murna, Ljubljana

Koširjeva ulica 2
1000 Ljubljana

Poročila

Ime Prenos dokumenta

Podatki

0%

Višina naložbe: 2.000,00 EUR

Investirano: ni še investicijNamenite del svoje dohodnine

Partner št. 232Osnovna šola Ketteja in Murna, Ljubljana

Koširjeva ulica 2
1000 Ljubljana

Namenitev dela dohodnine

Sklad družbenih naložb SDN05

loading...

×
Copyrights © 2022 Sklad 05 - ustanova za družbene naložbe.