Sofinanciranje šolskega sklada Osnovne šole Mihe Pintarja Toleda Velenje
Osnovna šola Mihe Pintarja Toleda Velenje
Slika projekta

Sklad 05 z zbranimi sredstvi iz sklada SDN05 financira splošno koristni namen

Sofinanciranje šolskega sklada Osnovne šole Mihe Pintarja Toleda Velenje

Pridobljena finančna sredstva  bomo namenil v šolski sklad, ki bo financiral nadstandardni program za vse učence šole, sofinanciranje šole v naravi ter nakup garderobnih omaric za učence predmetne šole.

Partner št. 226Osnovna šola Mihe Pintarja Toleda Velenje

Kidričeva cesta 21
3320 Velenje

Poročila

Ime Prenos dokumenta

Podatki

20%

Višina naložbe: 5.000,00 EUR

Investirano: 1.015,85 EURNamenite del svoje dohodnine

Partner št. 226Osnovna šola Mihe Pintarja Toleda Velenje

Kidričeva cesta 21
3320 Velenje

Namenitev dela dohodnine

Sklad družbenih naložb SDN05

loading...

×

Namenitev dela dohodnine

Sklad družbenih naložb SDN05

loading...

×
Copyrights © 2021 Sklad 05 - ustanova za družbene naložbe.