Šolski sklad Osnovne šole Brinje Grosuplje
Osnovna šola Brinje Grosuplje
Slika projekta

Sklad 05 z zbranimi sredstvi iz sklada SDN05 financira splošno koristni namen

Šolski sklad Osnovne šole Brinje Grosuplje

Financiranje je namenjeno šolskemu skladu Osnovne šole Brinje Grosuplje.

Namen sklada je:

- pomoč pri izobraževanju socialno šibkim učencem,
- pomoč in dodatno izobraževanje nadarjenih učencev,
- financiranje dejavnosti, ki niso sestavni del obveznega izobraževalnega programa oz. se ne financirajo iz javnih sredstev (izleti, tabori, kulturne prireditve, okrogle mize, delavnice, mednarodno sodelovanje in izmenjave, udeležba na tekmovanjih in podobno), da bi bile le-te dostopne čim večjemu številu učencev,
- financiranje zvišanja standarda pouka, ki se izvaja v okviru vzgojno – izobraževalnega programa,
- financiranje raziskovalnih dejavnosti, ki potekajo na šoli in ki nimajo svojih virov v rednem šolske proračunu,
- financiranje nakupa nadstandardne opreme (didaktična sredstva in pripomočki, različna igrala, avdio/video oprema in podobno) ali druge nujne opreme in
- financiranje izvedbe projekta, naloge ali nakupa opreme, za katero donator izrecno donira sredstva v sklad in je takšna donacija v skladu s predpisi dopustna.

Partner št. 223Osnovna šola Brinje Grosuplje

Ljubljanska cesta 40a
1290 Grosuplje

Poročila

Ime Prenos dokumenta

Podatki

37%

Višina naložbe: 2.000,00 EUR

Investirano: 744,29 EURNamenite del svoje dohodnine

Partner št. 223Osnovna šola Brinje Grosuplje

Ljubljanska cesta 40a
1290 Grosuplje

Namenitev dela dohodnine

Sklad družbenih naložb SDN05

loading...

×

Namenitev dela dohodnine

Sklad družbenih naložb SDN05

loading...

×
Copyrights © 2021 Sklad 05 - ustanova za družbene naložbe.