Šolski sklad Osnovne šole Gradec
Osnovna šola Gradec
Slika projekta

Sklad 05 z zbranimi sredstvi iz sklada SDN05 financira splošno koristni namen

Šolski sklad Osnovne šole Gradec

Šolski sklad bo sredstva namenjal za:

- sofinanciranje dejavnosti posameznega učenca, oddelka ali razreda, ki niso sestavni del obveznega izobraževalnega programa, oziroma se ne financirajo iz javnih sredstev (izleti, tabori, tekmovanja, lutkovne in gledališke predstave, okrogle mize, ... );
- nakup nadstandardne opreme in učil za zvišanje standarda pouka (didaktični material in igre, igrala, športna oprema, rekviziti ipd.);
- zagotavljanje sredstev za spodbujanje razvojne in raziskovalne dejavnosti učencev;
- sofinanciranje programa za nadarjene učence;
- nagrajevanje učencev za izjemne dosežke na različnih področjih dela;
- pomoč socialno šibkim učencem (za šolsko prehrano sofinanciranje šole v naravi, dni dejavnosti, pri nabavi šolskih pripomočkov, ipd.).

 

Podatki

56%

Višina naložbe: 2.000,00 EUR

Investirano: 1.124,51 EURIZPOLNITE ZAHTEVO V ELEKTRONSKI OBLIKI STISKAJTE NEIZPOLNJENO ZAHTEVO

Partner št. 221Osnovna šola Gradec

Bevkova ulica 3
1270 Litija

Poročila

Ime Prenos dokumenta

Podatki

56%

Višina naložbe: 2.000,00 EUR

Investirano: 1.124,51 EURNamenite del svoje dohodnine

Partner št. 221Osnovna šola Gradec

Bevkova ulica 3
1270 Litija

Namenitev dela dohodnine

Sklad družbenih naložb SDN05

loading...

×
Copyrights © 2020 Sklad 05 - ustanova za družbene naložbe.