Sofinanciranje šolskega sklada Ekonomska in trgovska šola Brežice
Ekonomska in trgovska šola Brežice
Slika projekta

Sklad 05 z zbranimi sredstvi iz sklada SDN05 financira splošno koristni namen

Sofinanciranje šolskega sklada Ekonomska in trgovska šola Brežice

Iz šolskega sklada načrtujemo v šolskem letu 2017/2018 financiranje naslednjih nadstandardnih nabav in storitev:

    - dodatne priprave na poklicno maturo in zaključni izpit v dogovoru z dijaki, starši in učitelji,

    - dijaške prireditve in del interesnih dejavnosti (krožkov, tekmovanj…), ki niso oz. niso v celoti financirane s strani MIZŠ,

    - dodatno opremo in potrošni material za potrebe  projektov in interesnih dejavnosti (vsa predmetna področja),

    - nabavo knjig, strokovnih revij in e-gradiv za šolsko knjižnico.

Podatki

5%

Višina naložbe: 2.000,00 EUR

Investirano: 90,44 EURIZPOLNITE ZAHTEVO V ELEKTRONSKI OBLIKI STISKAJTE NEIZPOLNJENO ZAHTEVO

Partner št. 220Ekonomska in trgovska šola Brežice

Bizeljska cesta 45
8250 Brežice

Poročila

Ime Prenos dokumenta

Podatki

5%

Višina naložbe: 2.000,00 EUR

Investirano: 90,44 EURNamenite del svoje dohodnine

Partner št. 220Ekonomska in trgovska šola Brežice

Bizeljska cesta 45
8250 Brežice

Namenitev dela dohodnine

Sklad družbenih naložb SDN05

loading...

×
Copyrights © 2020 Sklad 05 - ustanova za družbene naložbe.