Financiranje šolskega sklada Osnovne šole Štore
Osnovna šola Štore
Slika projekta

Sklad 05 z zbranimi sredstvi iz sklada SDN05 financira splošno koristni namen

Financiranje šolskega sklada Osnovne šole Štore

Sredstva zbiramo za šolski sklad Osnovne šole Štore, ki sredstva namenja za:

- sofinanciranje dejavnosti posameznega učenca, oddelka ali razreda, ki niso sestavni del obveznega izobraževalnega programa oziroma se ne financirajo iz javnih sredstev (izleti, tabori, tekmovanja, lutkovne in gledališke predstave, okrogle mize, ... )

- nakup nadstandardne opreme in učil za zvišanje standarda pouka (didaktični material in igre, igrala, športna oprema, rekviziti ipd.)

- zagotavljanje sredstev za spodbujanje razvojne in raziskovalne dejavnosti učencev,

- sofinanciranje programa za nadarjene učence,

- nagrajevanje učencev za izjemne dosežke na različnih področjih dela,

- pomoč socialno šibkim učencem (za šolsko prehrano sofinanciranje šole v naravi, dnevov dejavnosti, pri nabavi šolskih pripomočkov, ipd.).

Podatki

31%

Višina naložbe: 3.000,00 EUR

Investirano: 917,15 EURIZPOLNITE ZAHTEVO V ELEKTRONSKI OBLIKI STISKAJTE NEIZPOLNJENO ZAHTEVO

Partner št. 211Osnovna šola Štore

Ulica Cvetke Jerin 5
3220 Štore

Poročila

Ime Prenos dokumenta

Podatki

31%

Višina naložbe: 3.000,00 EUR

Investirano: 917,15 EURNamenite del svoje dohodnine

Partner št. 211Osnovna šola Štore

Ulica Cvetke Jerin 5
3220 Štore

Namenitev dela dohodnine

Sklad družbenih naložb SDN05

loading...

×
Copyrights © 2020 Sklad 05 - ustanova za družbene naložbe.