Dopolnilno financiranje šolskega sklada Osnovne šole Pirniče
Osnovna šola Pirniče
Slika projekta

Sklad 05 z zbranimi sredstvi iz sklada SDN05 financira splošno koristni namen

Dopolnilno financiranje šolskega sklada Osnovne šole Pirniče

Šolski sklad za nadstandard ima opredeljene cilje v 4. členu pravil delovanja:

Šolski sklad zbira, upravlja in dodeljuje finančna in materialna sredstva z namenom:

-   zviševanja standarda pouka,

-   enakovrednega vključevanja učencev iz socialno ogroženih družin v dejavnosti šole in razreda,

-   spodbujanja raziskovalne dejavnosti učencev,

-   kakovostnega in učinkovitega dela z nadarjenimi učenci,

-   izvajanja nadstandardnega izobraževalnega programa šole za katerega ni mogoče zagotoviti financiranja iz javnih sredstev,

-   nakupa nadstandardne opreme, ki je potrebna za zagotavljanje kakovostne izvedbe izobraževalnega programa šole, za katero šola ne more zagotoviti sredstev iz državnega ali občinskega proračuna.

Tudi s temi zbranimi sredstvi bi želeli vsakemu učencu od 6. do 9. razreda zagotoviti primerno omarico za shranjevanje obleke, obutve in šolskih pripomočkov.

Podatki

5%

Višina naložbe: 2.000,00 EUR

Investirano: 91,53 EURIZPOLNITE ZAHTEVO V ELEKTRONSKI OBLIKI STISKAJTE NEIZPOLNJENO ZAHTEVO

Partner št. 209Osnovna šola Pirniče

Zgornje Pirniče 37 b
1215 Medvode

Poročila

Ime Prenos dokumenta

Podatki

5%

Višina naložbe: 2.000,00 EUR

Investirano: 91,53 EURNamenite del svoje dohodnine

Partner št. 209Osnovna šola Pirniče

Zgornje Pirniče 37 b
1215 Medvode

Namenitev dela dohodnine

Sklad družbenih naložb SDN05

loading...

×
Copyrights © 2020 Sklad 05 - ustanova za družbene naložbe.