Financiranje šolskega sklada OŠ Martina Krpana
Osnovna šola Martina Krpana
Slika projekta

Sklad 05 z zbranimi sredstvi iz sklada SDN05 financira splošno koristni namen

Financiranje šolskega sklada OŠ Martina Krpana

Šolski sklad, ki ga sestavlja sedemčlanski upravni odbor (trije učitelji in štirje starši) deluje na   Osnovni šoli Martina Krpana od leta 1999. Skrbi za odgovorno porabo zbranega denarja s prostovoljnimi prispevki staršev in donacijami. Tega namenjamo za:

  • sofinanciranje taborov in zimske šole v naravi učencem iz socialno šibkih družin,
  • plačilo prevoza za vse učence, udeležence zimske šole v naravi,
  • sofinanciranje prevoza na ekskurzijo nadarjenim učencem,
  • sofinanciranje nagradnega izleta za najuspešnejše učence naše šole,
  • sofinanciranje nakupa sodobnih učnih pripomočkov...

Še vedno pa zbiramo sredstva za nakup novih igral na šolskem otroškem igrišču.

»Z ODGOVORNOSTJO IN SPOŠTOVANJEM DO DOBRIH MEDSEBOJNIH ODNOSOV IN KAKOVOSTNEGA ZNANJA« je vizija, ki jo želimo uresničevati tudi v naprej.

Partner št. 204Osnovna šola Martina Krpana

Gašperšičeva 10
1000 Ljubljana

Poročila

Ime Prenos dokumenta

Podatki

123%

Višina naložbe: 2.000,00 EUR

Investirano: 2.465,64 EURNamenite del svoje dohodnine

Partner št. 204Osnovna šola Martina Krpana

Gašperšičeva 10
1000 Ljubljana

Namenitev dela dohodnine

Sklad družbenih naložb SDN05

loading...

×

Namenitev dela dohodnine

Sklad družbenih naložb SDN05

loading...

×
Copyrights © 2021 Sklad 05 - ustanova za družbene naložbe.