Sklad Vrtca Tončke Čečeve Celje
Vrtec Tončke Čečeve
Slika projekta

Sklad 05 z zbranimi sredstvi iz sklada SDN05 financira splošno koristni namen

Sklad Vrtca Tončke Čečeve Celje

Vrtec Tončke Čečeve je najstarejši javni vrtec v Mestni občini Celje, ki dejavnost vzgoje in izobraževanja predšolskih otrok opravlja že 70 let.  Leta 2009 je vrtec ustanovil sklad vrtca, ki ga upravlja UO sklada vrtca. V sklad zbiramo prostovoljne prispevke staršev, zaposlenih in drugih donatorjev. Z zbranimi sredstvi krijemo stroške, ki nastanejo pri izvajanju obogatitvenih dejavnosti. V primeru, da znesek prostovoljnih prispevkov presega stroške obogatitvenih dejavnosti, pa ta sredstva namenimo za nakup didaktičnega materiala za izvedbo vzgojno-izobraževalnih dejavnosti.

V vrtcu dajemo velik pomen gibanju, saj vemo da pomembno vpliva na zdrav razvoj otrok, zato preživimo veliko časa na vrtčevskih igriščih. Takšen način dela zahteva tudi pestro ponudbo didaktičnih pripomočkov, ki jih vrtec za enkrat nima v zadostnem številu, da bi lahko z njimi opremili vse enote.

V vrtcu smo si zadali nalogo, da zbiramo sredstva tudi za  nakup didaktičnih sredstev, ki bi nam bila v pomoč pri organizaciji spodbudnih gibalnih dejavnosti za otroke. Sredstva, ki jih bomo pridobili iz Sklada 05 bomo zato namenili za nakup različnih didaktičnih sredstev, ki bodo otrokom v pomoč pri njihovem gibalnem razvoju. Ocenjena vrednost nakupa znaša 10.000 EUR.

Podatki

50%

Višina naložbe: 10.000,00 EUR

Investirano: 5.030,23 EURIZPOLNITE ZAHTEVO V ELEKTRONSKI OBLIKI STISKAJTE NEIZPOLNJENO ZAHTEVO

Partner št. 194Vrtec Tončke Čečeve

Mariborska cesta 43
3000 Celje

Poročila

Ime Prenos dokumenta

Podatki

50%

Višina naložbe: 10.000,00 EUR

Investirano: 5.030,23 EURNamenite del svoje dohodnine

Partner št. 194Vrtec Tončke Čečeve

Mariborska cesta 43
3000 Celje

Namenitev dela dohodnine

Sklad družbenih naložb SDN05

loading...

×
Copyrights © 2020 Sklad 05 - ustanova za družbene naložbe.