Sofinanciranje programov čuječnosti
Društvo za razvijanje čuječnosti
Slika projekta

Sklad 05 z zbranimi sredstvi iz sklada SDN05 financira splošno koristni namen

Sofinanciranje programov čuječnosti

Z Društvom želimo razširjati veščine in znanje o čuječnosti ter jo predstavljati kot izhodišče za osebnostni razvoj, izpolnjujoče odnose in humano družbo. Z razvijanjem človeku lastne zmožnosti zavedanja krepimo dostop do virov psihične odpornosti, sočutja in kreativnih načinov reševanja problemov.

Prizadevamo si, da bi veščine in znanja o čuječnosti postale dostopne vsakomur, ne glede na osebni prihodek. Z zbranimi sredstvi želimo:

- sofinancirati programe čuječnosti za osebe iz ranljivih skupin, še posebej za osebe na prestajanju kazni zapora, osebe s težavami v duševnem zdravju, osebe s kroničnimi boleznimi in za posameznike z nizkimi dohodki,

- sofinancirati programe čuječnosti na področju šolstva.

Za vašo podporo se vam iskreno zahvaljujemo.

Partner št. 192Društvo za razvijanje čuječnosti

Zaloška cesta 10
1000 Ljubljana

Poročila

Ime Prenos dokumenta

Podatki

46%

Višina naložbe: 4.750,00 EUR

Investirano: 2.203,31 EURNamenite del svoje dohodnine

Partner št. 192Društvo za razvijanje čuječnosti

Zaloška cesta 10
1000 Ljubljana

Namenitev dela dohodnine

Sklad družbenih naložb SDN05

loading...

×

Namenitev dela dohodnine

Sklad družbenih naložb SDN05

loading...

×
Copyrights © 2021 Sklad 05 - ustanova za družbene naložbe.