Sklad Zasebnega vrtca Dobra teta
Zasebni vrtec Dobra teta
Slika projekta

Sklad 05 z zbranimi sredstvi iz sklada SDN05 financira splošno koristni namen

Sklad Zasebnega vrtca Dobra teta

Sklad bo sredstva namenjal za:

- pomoč socialno šibkim oziroma ogroženim otrokom.

- Nakup nadstandardne opreme, zagotavljanje sredstev za spodbujanje razvojne in raziskovalne dejavnosti, za zvišanje standarda vzgojno-izobraževalnega procesa.

- Financiranje nadstandardne dejavnosti posameznega oddelka ali enote vrtca, ki ni sestavina vzgojno-izobraževalnega programa, oziroma se ne financira iz javnih sredstev.

Partner št. 183Zasebni vrtec Dobra teta

Ulica Lojzeta Hrovata 4b
4000 Kranj

Poročila

Ime Prenos dokumenta

Podatki

124%

Višina naložbe: 2.000,00 EUR

Investirano: 2.485,18 EURNamenite del svoje dohodnine

Partner št. 183Zasebni vrtec Dobra teta

Ulica Lojzeta Hrovata 4b
4000 Kranj

Namenitev dela dohodnine

Sklad družbenih naložb SDN05

loading...

×

Namenitev dela dohodnine

Sklad družbenih naložb SDN05

loading...

×
Copyrights © 2021 Sklad 05 - ustanova za družbene naložbe.