Dom Viharnik Kranjska Gora – Park za osebe z demenco
Brez dobička - inovativne družbene storitve d.o.o.
Slika projekta
Dom Viharnik Kranjska Gora – Park za osebe z demenco

Viharnik, dom starejših najnovejše generacije, sledi konceptu gospodinjskih skupin in se zgleduje po življenju v družini. Stoji v prijetnem alpskem okolju ob turističnem središču Kranjska Gora. Dom daje velik poudarek področju nege in skrbi za osebe z demenco. V skupinah za osebe z demenco imajo vse sobe tudi izhod na varovane zunanje površine. V domu bi želeli površine na območju parka dodatno urediti tako, da bi ob upoštevanju strokovnih priporočil prilagodili okolje osebam z  demenco. Stanovalci z demenco imajo pogosto izrazito potrebo po gibanju (hoji) pri tem pa jih ovira izguba orientacije. Krožna pot takšnim osebam omogoča varno in aktivno gibanje ter zmanjša možnost izgube in brezsmiselnega tavanja. Gibanje omogoča razvijanje in ohranjanje njihovih fizičnih in socialnih sposobnosti.

Zato bomo oblikovali del območja kot park za osebe z demenco. Zgradili bomo krožno pot, namenjeno varnim sprehodom. Dodali bomo manjši ribnik in brvi, ki bodo pot prečkale oziroma smiselno dopolnjevale. Prostor ob poti bi nasadili z rastlinjem, tipičnim za področje Zgornjesavske doline. Tudi ribnik bo naseljen z živalskimi vrstami, ki so posebnost a del tega ekosistema.Krožna pot bo tako nudila varne sprehode, prav tako bo na voljo ostalim stanovalcem in zunanjim obiskovalcem, tudi turistom z gibalnimi ovirami. Ker želimo biti tudi medgeneracijsko vpeti v okolje, bomo na obiske vabili tudi lokalno osnovno šolo in vrtec. Z izdelavo tabel in prilagojenih opisov favne in flore bomo pritegnili pozornost tako stanovalcev kot krajanov in obiskovalcev. Slednje omogoča tudi ohranjanje naravne dediščine.

Projekt je možno izvesti v posameznih etapah ter ga kasneje tudi nadgrajevati v smislu povezave s Kranjsko Goro, ko bi z ureditvijo krožnih poti (postavitev klopi, informativnih in izobraževalnih tabel, izdelava ptičjih hišic ob poti itd.) poskrbeli za starejšim prebivalcem, obiskovalcem in naravi prijazno naselje. Obenem si želimo, da bi usposobili stanovalce doma, ki bi obiskovalcem floro in favno kot vodiči tudi predstavili. Projekt bomo skupaj s partnerji nadgrajevali, spremljali, ga evalvirali in morda v okviru turistične ponudbe Kranjske Gore tudi tržili.

Da nam ne bo pretežko bo s prigrizki in pijačo poskrbel Dom Viharnik. Izvedbo bomo zmogli s pomočjo prostovoljcev, lokalnih izvajalcev, zaposlenih v domu ter gostov v okviru obiskov turizma z učinkom. Z druženjem in delom bomo tako prispevali k zvišanju kakovosti življenja starejših, medgeneracijskemu druženju, ohranjanju naravne dediščine in integraciji v lokalno okolje. Za še učinkovitejši družbeni odtis bomo tudi del sredstev namenili ureditev zunanjih površin. Turizem z učinkom nam tako omogoča, da na prijeten način soustvarjamo boljši in lepši svet.

Podatki

0%

Višina naložbe: 1.000,00 EUR

Investirano: ni še investicijPartner št. 1Brez dobička - inovativne družbene storitve d.o.o.

Britof 469
4000 Kranj

Poročila

Ime Prenos dokumenta

Podatki

0%

Višina naložbe: 1.000,00 EUR

Investirano: ni še investicijPartner št. 1Brez dobička - inovativne družbene storitve d.o.o.

Britof 469
4000 Kranj

Namenitev dela dohodnine

Sklad družbenih naložb SDN05

loading...

×

Namenitev dela dohodnine

Sklad družbenih naložb SDN05

loading...

×
Copyrights © 2020 Sklad 05 - ustanova za družbene naložbe.