Trim steza za zaprte osebe – pot srečanja s s(t)eboj
Brez dobička - inovativne družbene storitve d.o.o.
Slika projekta
Trim steza za zaprte osebe – pot srečanja s s(t)eboj

Izkušnja prestajanja zaporne kazni predstavlja za vsakogar, ki se znajde v takšni situaciji, veliko življenjsko prelomnico, ki globoko zaznamuje ne le njegovo življenje, ampak tudi življenje njegovih bližnjih. Zapor je prostor neizprosnega srečanja s samim seboj ter hkrati priložnost učenja za življenje in ponotranjenja družbeno sprejemljivih norm.

Zavod za prestajanje kazni zapora Ig je centralni ženski zapor v Slovenji. V zaporu se čas na nek način ustavi. Malo je zunanjih dogodkov, ki bi narekovali nek ritem in dajali zaprtim osebam občutek, da se nekaj dogaja. Zato bomo prispevali k ustvarjalnemu preživljanju prostega časa zaprtih oseb in jim pomagali pri projektu izgradnje njihove trim steze. Zavod se nahaja na gričku nad Igom, obdan je s travnato in gozdnato okolico, kamor bomo umestili tudi trim stezo. Zunanji udeleženci in zaprte osebe bodo pomagale pri izgradnji steze s sedmimi urejenimi prostori, trim otoki, na katerih bodo nameščene trim naprave.

Tako bodo zaprte osebe vseskozi dejavno sodelovale pri projektu, obenem pa jim bodo zunanji udeleženci nudili pomoč in znanje pri celotni izgradnji Trim steze ter skupaj z njimi soustvarjali družbeno odgovornost. Trim steza bo za zaprte osebe pomenila veliko več, kot le rekreacijski ter družabni prostor v naravi. Pomeni možnost lastnega vstopa v zunanji in notranji svet svobode, prevzemanja zdrave in pozitivne vloge ter konstruktivnega preživljanja prostega časa. Uvodna predstavitev razumevanja pomena lastnih življenjskih odločitev in osebne rasti ter izkušnja sodelovanja z zaprtimi osebami pa bo imela neprecenljiv družbeni odtis tudi na zunanje udeležence.

Turizem z učinkom omogoča zaprtim osebam na Igu, da na prijeten in odgovoren način soustvarjajo pogoje za bolj kakovostno preživetje situacije, v kateri so se znašle. Sredstva zbrana na ta način se bodo namenjala za izgradnjo in vzdrževanje trim steze ter programe podpore in svetovanj zaprtim osebam.

Podatki

0%

Višina naložbe: 1.000,00 EUR

Investirano: ni še investicijPartner št. 1Brez dobička - inovativne družbene storitve d.o.o.

Britof 469
4000 Kranj

Poročila

Ime Prenos dokumenta

Podatki

0%

Višina naložbe: 1.000,00 EUR

Investirano: ni še investicijPartner št. 1Brez dobička - inovativne družbene storitve d.o.o.

Britof 469
4000 Kranj

Namenitev dela dohodnine

Sklad družbenih naložb SDN05

loading...

×

Namenitev dela dohodnine

Sklad družbenih naložb SDN05

loading...

×
Copyrights © 2021 Sklad 05 - ustanova za družbene naložbe.