Druga violina-dobrodelna dražba z večerjo v restavraciji
Brez dobička - inovativne družbene storitve d.o.o.
Slika projekta
Druga violina-dobrodelna dražba z večerjo v restavraciji

Ljudje z motnjo v duševnem razvoju so v večini družb še vedno zapostavljeni. So druga violina. A je že tako, da ima vsak orkester prvo in najboljšo violina, noben orkester pa ne more dobro igrati brez druge violine. Tako, kot tudi družba ne more brez drugačnih.

Center za usposabljanje, delo in varstvo Dolfke Boštjančič, ki ima svoj sedež v Dragi pri Igu, svoje enote pa na več lokacijah po Sloveniji, je socialno-varstveni center za usposabljanje, vzgojo in izobraževanje, zdravstveno varstvo, nego in rehabilitacijo otrok, mladostnikov in odraslih oseb z zmerno, težjo in težko motnjo v duševnem razvoju z dodatnimi motnjami. Ena od oblik vključevanja njihovih varovancev v družbeno okolje je tudi restavracija Druga Violina v Ljubljani, na Starem trgu, kjer so vključeni v redni proces dela, zlasti na področju strežbe.

Večerja v restavraciji Druga violina z dobrodelno dražbo, ki predstavlja donacijo Centru Dolfke Boštjančič za nadaljnji razvoj programov vključevanja varovancev v družbo, predstavlja tenkočutno sožitje med kulinaričnim doživetjem Ljubljane in družbeno odgovornim ravnanjem. Našo humanost merimo z odnosom do najšibkejših. Turizem z učinkom nam tako  omogoča, da na prijeten način so-ustvarjamo boljši in lepši svet.

Podatki

0%

Višina naložbe: 1.000,00 EUR

Investirano: ni še investicijPartner št. 1Brez dobička - inovativne družbene storitve d.o.o.

Britof 469
4000 Kranj

Poročila

Ime Prenos dokumenta

Podatki

0%

Višina naložbe: 1.000,00 EUR

Investirano: ni še investicijPartner št. 1Brez dobička - inovativne družbene storitve d.o.o.

Britof 469
4000 Kranj

Namenitev dela dohodnine

Sklad družbenih naložb SDN05

loading...

×

Namenitev dela dohodnine

Sklad družbenih naložb SDN05

loading...

×
Copyrights © 2021 Sklad 05 - ustanova za družbene naložbe.