Šolski sklad Osnovne šole F. S. Finžgarja Lesce
Osnovna šola F.S. Finžgarja Lesce
Slika projekta

Sklad 05 z zbranimi sredstvi iz sklada SDN05 financira splošno koristni namen

Šolski sklad Osnovne šole F. S. Finžgarja Lesce

Šolski sklad bo sredstva namenjal za:

-     pomoč socialno šibkim učencem, (sofinanciranje šole v naravi, dnevov dejavnosti, zgodnjega pouka tujega jezika)

-    nakup nadstandardne opreme in učil za zvišanje standarda pouka,

-    oprema učilnic z IKT opremo

-    financiranje nadstandardnih vzgojno-izobraževalnih dejavnosti, ki niso del rednega vzgojno-izobraževalnega programa in se ne financirajo iz javnih sredstev;

-    financiranje programa za nadarjene učence,

-    nagrajevanje učencev, ki se bodo izkazali s svojim delom, trudom, vedenjem

 

Podatki

70%

Višina naložbe: 7.500,00 EUR

Investirano: 5.221,66 EURIZPOLNITE ZAHTEVO V ELEKTRONSKI OBLIKI STISKAJTE NEIZPOLNJENO ZAHTEVO

Partner št. 92Osnovna šola F.S. Finžgarja Lesce

Begunjska cesta 7
4248 Lesce

Poročila

Ime Prenos dokumenta
porocilo 2015 Prenesi

Podatki

70%

Višina naložbe: 7.500,00 EUR

Investirano: 5.221,66 EURNamenite del svoje dohodnine

Partner št. 92Osnovna šola F.S. Finžgarja Lesce

Begunjska cesta 7
4248 Lesce

Namenitev dela dohodnine

Sklad družbenih naložb SDN05

loading...

×
Copyrights © 2022 Sklad 05 - ustanova za družbene naložbe.