Sklad 05 za 346 odprtih družbenih naložb v skupni višini 4.87 mio EUR že zagotovil 2.37 mio (49%).

Višina že zagotovljenih naložb po letih

Razmerje tipov investicij

Število naložb
346
Družbene naložbe SIF05 6
Premostitveni krediti TISE 26
Mikrokrediti z učinkom 4
Naložbe 0,5% 227
Čezmejne naložbe TGE 2
Natečaj družbenih inovacij 9
Turizem z učinkom 27
Copyrights © 2019 Sklad 05 - ustanova za družbene naložbe.