Sklad 05 za 307 odprtih družbenih naložb v skupni višini 4.35 mio EUR že zagotovil 2.06 mio (47%).

Višina že zagotovljenih naložb po letih

Razmerje tipov investicij

Število naložb
307
Družbene naložbe SIF05 6
Premostitveni krediti TISE 26
Mikrokrediti z učinkom 4
Naložbe 0,5% 198
Čezmejne naložbe TGE 2
Natečaj družbenih inovacij 9
Turizem z učinkom 27
Copyrights © 2017 Sklad 05 - ustanova za družbene naložbe.