Šolski sklad Osnovne šole Cvetka Goljarja
Osnovna šola Cvetka Goljarja
Slika projekta

Sklad 05 z zbranimi sredstvi iz sklada SDN05 financira splošno koristni namen

Šolski sklad Osnovne šole Cvetka Goljarja

Financiranje je namenjeno šolskemu skladu Osnovne šole Cvetka Goljarja.

Namen sklada je:

- pomoč pri izobraževanju socialno šibkim učencem,
- pomoč in dodatno izobraževanje nadarjenih učencev,
- financiranje dejavnosti, ki niso sestavni del obveznega izobraževalnega programa oz. se ne financirajo iz javnih sredstev (izleti, tabori, kulturne prireditve, okrogle mize, delavnice, mednarodno sodelovanje in izmenjave, udeležba na tekmovanjih in podobno), da bi bile le-te dostopne čim večjemu številu učencev,
- financiranje zvišanja standarda pouka, ki se izvaja v okviru vzgojno – izobraževalnega programa,
- financiranje raziskovalnih dejavnosti, ki potekajo na šoli in ki nimajo svojih virov v rednem šolske proračunu,
- financiranje nakupa nadstandardne opreme (didaktična sredstva in pripomočki, različna igrala, avdio/video oprema in podobno) ali druge nujne opreme in
- financiranje izvedbe projekta, naloge ali nakupa opreme, za katero donator izrecno donira sredstva v sklad in je takšna donacija v skladu s predpisi dopustna.

Podatki

0%

Višina naložbe: 5.000,00 EUR

Investirano: ni še investicijIZPOLNITE ZAHTEVO V ELEKTRONSKI OBLIKI STISKAJTE NEIZPOLNJENO ZAHTEVO

Partner št. 224Osnovna šola Cvetka Goljarja

Frankovo naselje 51
4220 Škofja Loka

Poročila

Ime Prenos dokumenta

Podatki

0%

Višina naložbe: 5.000,00 EUR

Investirano: ni še investicijNamenite del svoje dohodnine

Partner št. 224Osnovna šola Cvetka Goljarja

Frankovo naselje 51
4220 Škofja Loka

Namenitev dela dohodnine

Sklad družbenih naložb SDN05

loading...

×
Copyrights © 2018 Sklad 05 - ustanova za družbene naložbe.