Sofinanciranje šolskega sklada Dijaškega doma Poljane
Dijaški dom Poljane
Slika projekta

Sklad 05 z zbranimi sredstvi iz sklada SDN05 financira splošno koristni namen

Sofinanciranje šolskega sklada Dijaškega doma Poljane

V Dijaškem domu Poljane že sedemnajsto leto deluje domski sklad, ki je bil ustanovljen z namenom zbiranja sredstev za sofinanciranje nadstandardne domske ponudbe namenjene dijakom povezane z delom interesnih dejavnosti, projektnim delom, organiziranjem prireditev in delavnic za dijake, izvedbo domskih prireditev ter nakupom opreme za dvig standarda bivanja dijakov.

Sredstva bomo zbirali za domski sklad, ki sredstva namenja za:

- pomoč socialno šibkim dijakom (za sofinanciranje bivanja, dni dejavnosti, pri nabavi šolskih pripomočkov, ipd.),

- sofinanciranje dejavnosti dijakov, ki niso sestavni del obveznega vzgojno-izobraževalnega programa oziroma se ne financirajo iz javnih sredstev (izleti, tabori, tekmovanja, gledališke predstave, okrogle mize, športna udejstvovanja ... ),

- nakup nadstandardne opreme in učil za zvišanje standarda bivanja in učenja (didaktični material in igre, športna oprema, rekviziti ipd.),

- zagotavljanje sredstev za spodbujanje razvojne in raziskovalne dejavnosti dijakov,

- nagrajevanje dijakov za izjemne dosežke na različnih področjih dela.

Podatki

0%

Višina naložbe: 2.000,00 EUR

Investirano: ni še investicijIZPOLNITE ZAHTEVO V ELEKTRONSKI OBLIKI STISKAJTE NEIZPOLNJENO ZAHTEVO

Partner št. 216Dijaški dom Poljane

Potočnikova ulica 3
1000 Ljubljana

Poročila

Ime Prenos dokumenta

Podatki

0%

Višina naložbe: 2.000,00 EUR

Investirano: ni še investicijNamenite del svoje dohodnine

Partner št. 216Dijaški dom Poljane

Potočnikova ulica 3
1000 Ljubljana

Namenitev dela dohodnine

Sklad družbenih naložb SDN05

loading...

×
Copyrights © 2018 Sklad 05 - ustanova za družbene naložbe.