Financiranje splošno koristnih dejavnosti Združenja ZA-UPAM
Združenje ZA-UPAM, združenje proti izključenosti otrok s posebnimi potrebami in socialno izključenih otrok
Slika projekta

Sklad 05 z zbranimi sredstvi iz sklada SDN05 financira splošno koristni namen

Financiranje splošno koristnih dejavnosti Združenja ZA-UPAM

Združenje ZA-UPAM, združenje proti izključenosti otrok s posebnimi potrebami in socialno izključenih otrok, je nevladna organizacija, ki je bila ustanovljena leta 2014 z namenom preprečevanja izključenosti najbolj ranljive skupine posameznikov v naši družbi - otrok. Trenutno ekonomsko in socialno stanje v državi nakazuje, da se predvsem zaradi porasta brezposelnosti staršev oz. skrbnikov, bolezni in tudi številnih drugih vzrokov izključenost otrok in mladostnikov povečuje, s tem pa se stiska tako v družini kot izven nje le še poglablja. Osnovno poslanstvo združenja ZA-UPAM je, da ljudem v stiski priskočimo na pomoč z nematerialnimi sredstvi, predvsem v obliki pomoči pri odpravljanju administrativnih ovir. Večkrat se namreč izkaže, da so ravno birokratske ovire tiste, ki pomoči potrebne posameznike odvračajo od tega, da bi poiskali pomoč zase in svoje bližnje.

Združenje ZA-UPAM svojim uporabnikom nudi pomoč na naslednjih področjih:

- administrativna pomoč pri vlaganju vlog za pridobitev pravic iz javnih sredstev (denarna socialna pomoč, subvencije...)
- administrativna pomoč v postopkih pridobitve odločb o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami in/ali učnimi primanjkljaji
- administrativna pomoč pri vlogah za pridobitev preživnine (pomoč pri pridobitvi brezplačne pravne pomoči, pomoč pri vložitvi vlog pri Jamstvenem in preživninskem skladu RS...)
-zagotavljanje spremstva na zunanje inštitucije (policija, CSD, šola...)

Več informacij dobite pri Maji Dajč Draganić, telefon 059 048 999 ali 070 131 128 ter e-pošta zdruzenje.zaupam@gmail.com.

 

 

Podatki

0%

Višina naložbe: 2.000,00 EUR

Investirano: ni še investicijIZPOLNITE ZAHTEVO V ELEKTRONSKI OBLIKI STISKAJTE NEIZPOLNJENO ZAHTEVO

Partner št. 197Združenje ZA-UPAM, združenje proti izključenosti otrok s posebnimi potrebami in socialno izključenih otrok

Dimičeva 16
1000 Ljubljana

Poročila

Ime Prenos dokumenta

Podatki

0%

Višina naložbe: 2.000,00 EUR

Investirano: ni še investicijNamenite del svoje dohodnine

Partner št. 197Združenje ZA-UPAM, združenje proti izključenosti otrok s posebnimi potrebami in socialno izključenih otrok

Dimičeva 16
1000 Ljubljana

Namenitev dela dohodnine

Sklad družbenih naložb SDN05

loading...

×
Copyrights © 2018 Sklad 05 - ustanova za družbene naložbe.